ข่าวและกิจกรรม

25/12/2019

กิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2563 บริษัท ทรงพลการบัญชีและกฏหมาย จำกัด วันที่ 21/12/2562

21/11/2019

กิจกรรมอบรมสัมมนา ปี 2562 “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs และ NPAEs 2020” ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์) วันที่ 19/11/2562

19/09/2019

กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ ณ โรงแรม โนโวเทล บางนา 17-09-2562

21/08/2019

รูปรวมพนักงานประจำปี 2562 บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฏหมาย จำกัด

   
21/08/2019

ประชุมฝ่ายบริหาร

 
21/08/2019

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

08/07/2019

อบรมสัมมนา 28-29 มิถุนายน 2562

อบรมสัมมนา จังหวัด ระยอง ป […]
19/12/2018

อบรมสัมมนา 14/12/2561

เรื่อง”รู้เท่าทัน วิ […]
06/12/2018

อบรมสัมมนา 25/7/2561

ชื่อหลักสูตร : เรียนรู้การ […]