ข่าวและกิจกรรม

03/11/2023

อบรมหลักสูตร: Update ภาษีอากรและธุรกิจออนไลน์ & NPAEs 2023

07/10/2023

อบรมหลักสูตร: เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนา: การบัญชีนำเข้า-ส่งออก การบัญชีการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการบัญชีสัญญาเช่า

28/06/2022

พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ประจำปี 2565

17/12/2020

การพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง 16/12/2563

17/10/2020

อบรมมาตรฐานใหม่ 2563

17/09/2020

อบรมสัมมนา ปี 2563 “มาตรฐานใหม่ปี 2563 ฝึกปฏิบัติ เอาให้ชัด” ณ โรงแรมคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)

หลักสูตร “มาตรฐานใหม่ปี 25 […]
01/09/2020

บริษัททรงพล การบัญชีและกฏหมาย จำกัด ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

 
06/03/2020

พิธีเปิดป้ายทรงพลการบัญชี สาขาชลบุรี สาขาที่ 5 วันที่ 22/02/2563 (คลิป)

24/02/2020

ทำบุญเลี้ยงเพลพระ และพิธีเปิดป้ายทรงพลการบัญชี สาขาชลบุรี สาขาที่ 5 วันที่ 22/02/2563