ข่าวและกิจกรรม

17/12/2020

การพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง 16/12/2563

17/10/2020

อบรมมาตรฐานใหม่ 2563

17/09/2020

อบรมสัมมนา ปี 2563 “มาตรฐานใหม่ปี 2563 ฝึกปฏิบัติ เอาให้ชัด” ณ โรงแรมคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)

หลักสูตร “มาตรฐานใหม่ปี 25 […]
01/09/2020

บริษัททรงพล การบัญชีและกฏหมาย จำกัด ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

 
06/03/2020

พิธีเปิดป้ายทรงพลการบัญชี สาขาชลบุรี สาขาที่ 5 วันที่ 22/02/2563 (คลิป)

24/02/2020

ทำบุญเลี้ยงเพลพระ และพิธีเปิดป้ายทรงพลการบัญชี สาขาชลบุรี สาขาที่ 5 วันที่ 22/02/2563

24/02/2020

ทำบุญเลี้ยงเพลพระ และพิธีเปิดป้ายทรงพลการบัญชี สาขาชลบุรี สาขาที่ 5 วันที่ 22/02/2563 (คลิป)

 
25/12/2019

กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 บริษัท ทรงพลการบัญชีและกฏหมาย จำกัด วันที่ 21/12/2562

25/12/2019

กิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2563 บริษัท ทรงพลการบัญชีและกฏหมาย จำกัด วันที่ 21/12/2562