อบรมสัมมนา

เรียนรู้การบัญชีและวิธีดำเนินธุรกิจ “นำเข้า-ส่งออก” แบบครบวงจร
13/07/2018
เจาะประเด็นการทุจริตที่องค์กรต้องรู้ให้ทันและจัดการให้จบ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
14/08/2019

รู้เท่าทัน วิเคราะห์ เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

default-image-srongpol

หลักสูตรสัมมนา

รู้เท่าทัน วิเคราะห์ เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

วิทยากร

ดร.ปรีชา สวน

วันที่

14 ธันวาคม 2561

เวลา

08.30-17.00 น. น.

สถานที่

โรงแรม เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)

อัตราสัมมนา

สมาชิก 500 บาท | บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

CPD CPA
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
6 6