อบรมสัมมนา

เจาะประเด็นการทุจริตที่องค์กรต้องรู้ให้ทันและจัดการให้จบ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
14/08/2019
“มาตรฐานใหม่ปี 2563 ฝึกปฏิบัติ เอาให้ชัด”
17/09/2020

รู้เท่าทัน : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs และ NPAEs 2020

default-image-srongpol

หลักสูตรสัมมนา

รู้เท่าทัน : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs และ NPAEs 2020

วิทยากร

ดร.ปรีชา สวน

วันที่

19 พฤศจิกายน 2562

เวลา

9.00-17.30 น. น.

สถานที่

โรงแรม เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)

อัตราสัมมนา

สมาชิก 699 บาท | บุคคลทั่วไป 699 บาท

CPD CPA
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
7 7