อบรมสัมมนา

หลักสูตรอบรมสัมมนา

วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดงาน CPD CPA อัตราสัมมนา จองเข้าร่วมสัมมนา
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
5 ต.ค. 2566
09:00 - 16:30 น.

เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนา: การบัญชีนำเข้า-ส่งออก การบัญชีการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการบัญชีสัญญาเช่า

บรรยายโดย : ดร.ปรีชา สวน
สถานที่ : โรงแรมคูณ ( เทพารักษ์ ) สมุทรปราการ

3 3 3 3 1,000 1,200 ปิดรับจอง
27 ก.ย. 2565
08:30 - 17:00 น. น.

หลักสูตร : ก้าวทันมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลง และร่าง NPAEs มีอะไรเปลี่ยนไป

บรรยายโดย : ดร.ปรีชา สวน
สถานที่ : โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ( เทพารักษ์ )สมุทรปราการ

7 - 7 - 800 1,200 ปิดรับจอง
15 ตุลาคม 2563
09.00 - 17.00 น. น.

"มาตรฐานใหม่ปี 2563 ฝึกปฏิบัติ เอาให้ชัด"

บรรยายโดย : ดร.ปรีชา สวน
สถานที่ : โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)

6.30 6.30 690 850 ปิดรับจอง
19 พฤศจิกายน 2562
9.00-17.30 น. น.

รู้เท่าทัน : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs และ NPAEs 2020

บรรยายโดย : ดร.ปรีชา สวน
สถานที่ : โรงแรม เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)

7 7 699 699 ปิดรับจอง
17 กันยายน 2562
09.00-17.00 น.

เจาะประเด็นการทุจริตที่องค์กรต้องรู้ให้ทันและจัดการให้จบ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

บรรยายโดย : ดร. สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์
สถานที่ : ณ โรงแรม โนโวเทล ห้องสวนหลวงบอลรูม ถนนศรีนครินทร์ บางนา

6 6 1,000 1,500 ปิดรับจอง
14 ธันวาคม 2561
08.30-17.00 น. น.

รู้เท่าทัน วิเคราะห์ เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

บรรยายโดย : ดร.ปรีชา สวน
สถานที่ : โรงแรม เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)

6 6 500 1,000 ปิดรับจอง
25 กรกฎาคม2561
09.00-16.30 น.

เรียนรู้การบัญชีและวิธีดำเนินธุรกิจ “นำเข้า-ส่งออก” แบบครบวงจร

บรรยายโดย : ดร.ปรีชา สวน
สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ บางนา ( ถนนศรีนครินทร์ )

6.30 ฟรี 1,000 ปิดรับจอง
อังคาร 10 ตุลาคม 2560
9.00 - 17.30 น. น.

รู้ให้ลึก รู้ให้จริง ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บรรยายโดย : ดร.ปรีชา สวน
สถานที่ : บจ.ทรงการบัญชีและกฎหมาย

7 - - 7 699 1,000 ปิดรับจอง

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 385-0445-7, 081-554-4435 โทรสาร (02) 701-5585

วิธีการชำระเงินเข้าร่วมสัมนา

แจ้งชำระเงินเข้าร่วมสัมนา