อบรมสัมมนา

หลักสูตร : ก้าวทันมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลง และร่าง NPAEs มีอะไรเปลี่ยนไป
06/09/2022

อบรม เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนา (ปิดลงทะเบียน 29/09/2566)

default-image-srongpol

หลักสูตรสัมมนา

เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนา: การบัญชีนำเข้า-ส่งออก การบัญชีการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการบัญชีสัญญาเช่า

วิทยากร

ดร.ปรีชา สวน

วันที่

5 ต.ค. 2566

เวลา

09:00 - 16:30 น.

สถานที่

โรงแรมคูณ ( เทพารักษ์ ) สมุทรปราการ

อัตราสัมมนา

สมาชิก 1,000 บาท | บุคคลทั่วไป 1,200 บาท

CPD CPA
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
3 3 3 3