อบรมสัมมนา

“มาตรฐานใหม่ปี 2563 ฝึกปฏิบัติ เอาให้ชัด”
17/09/2020

หลักสูตร : ก้าวทันมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลง และร่าง NPAEs มีอะไรเปลี่ยนไป

default-image-srongpol

หลักสูตรสัมมนา

หลักสูตร : ก้าวทันมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลง และร่าง NPAEs มีอะไรเปลี่ยนไป

วิทยากร

ดร.ปรีชา สวน

วันที่

27 ก.ย. 2565

เวลา

08:30 - 17:00 น. น.

สถานที่

โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ( เทพารักษ์ )สมุทรปราการ

อัตราสัมมนา

สมาชิก 800 บาท | บุคคลทั่วไป 1,200 บาท

CPD CPA
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
7 - 7 -