อบรมสัมมนา

เรียนรู้การบัญชีและวิธีดำเนินธุรกิจ “นำเข้า-ส่งออก” แบบครบวงจร
13/07/2018

รู้ให้ลึก รู้ให้จริง ภาษีเงินได้นิติบุคคล

default-image-srongpol

หลักสูตรสัมมนา

รู้ให้ลึก รู้ให้จริง ภาษีเงินได้นิติบุคคล

วิทยากร

ดร.ปรีชา สวน

วันที่

อังคาร 10 ตุลาคม 2560

เวลา

9.00 - 17.30 น. น.

สถานที่

บจ.ทรงการบัญชีและกฎหมาย

อัตราสัมมนา

สมาชิก 699 บาท | บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

CPD CPA
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
7 - - 7