อบรมสัมมนา

รู้เท่าทัน : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs และ NPAEs 2020
06/11/2019
หลักสูตร : ก้าวทันมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลง และร่าง NPAEs มีอะไรเปลี่ยนไป
06/09/2022

“มาตรฐานใหม่ปี 2563 ฝึกปฏิบัติ เอาให้ชัด”

default-image-srongpol

หลักสูตรสัมมนา

"มาตรฐานใหม่ปี 2563 ฝึกปฏิบัติ เอาให้ชัด"

วิทยากร

ดร.ปรีชา สวน

วันที่

15 ตุลาคม 2563

เวลา

09.00 - 17.00 น. น.

สถานที่

โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์)

อัตราสัมมนา

สมาชิก 690 บาท | บุคคลทั่วไป 850 บาท

CPD CPA
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
6.30 6.30