อบรมสัมมนา

รู้ให้ลึก รู้ให้จริง ภาษีเงินได้นิติบุคคล
28/09/2017
รู้เท่าทัน วิเคราะห์ เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
08/11/2018

เรียนรู้การบัญชีและวิธีดำเนินธุรกิจ “นำเข้า-ส่งออก” แบบครบวงจร

default-image-srongpol

หลักสูตรสัมมนา

เรียนรู้การบัญชีและวิธีดำเนินธุรกิจ “นำเข้า-ส่งออก” แบบครบวงจร

วิทยากร

ดร.ปรีชา สวน

วันที่

25 กรกฎาคม2561

เวลา

09.00-16.30 น.

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ บางนา ( ถนนศรีนครินทร์ )

อัตราสัมมนา

สมาชิก ฟรี บาท | บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

CPD CPA
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ
6.30