ข่าวและกิจกรรม

โครงสร้างภาษีใหม่ปี 60 เงินเดือนต่ำกว่า 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี
04/11/2016
ช้อปช่วยชาติ 2559 เคลียร์ทุกข้อสงสัย ! ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้-ไม่ได้
16/12/2016

แจ้งเตือนการเก็บชั่วโมงอบรม CPD ของรอบปี 2559

ใกล้สิ้นปีแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่าลืมดำเนินการเก็บชั่วโมงอบรม CPD ของรอบปี 2559 ให้ครบดังนี้
1.ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่ง และต้องแจ้งชั่วโมงอบรมใน Website ของสภาวิชาชีพบัญชีภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี
2.ผู้สอบบัญชี ต้องเก็บชั่วโมง CPD 18 ชั่วโมงต่อปี โดยเป็นวิชาบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องแจ้งชั่วโมงอบรมใน Website ของสภาวิชาชีพบัญชีภายในสิ้นปี

แจ้งเตือนอย่าลืมดำเนินการอบรมกันให้ครบถ้วนกันนะครับ