โปรแกรมบัญชี Express

ระบบบัญชีสําเร็จรูป Express

โปรแกรม Express ชุดภาษาไทย (v1.0 หรือ v1.5)

ราคา
Express Win Single For Thai 19,000
Express Win Lan For Thai 31,000
Express Win Single (ชุดสาขา) For Thai 15,000
Express Win Lan (ชุดสาขา) For Thai 23,000
Express Win Lan (ชุดสาขา) For Thai (ชุดแรกเป็น Single) 27,000
Express Win Single (ชุดโอนข้อมูล) For Thai 22,000
Express Win Lan (ชุดโอนข้อมูล) For Thai 34,000

โปรแกรม Express ชุดภาษาไทย -อังกฤษ (v1.0 หรือ v1.5)

Express Win Single For Thai-English 27,000
Express Win Lan For Thai-English 39,000
Express Win Single (ชุดสาขา) For Thai-English 23,000
Express Win Lan For (ชุดสาขา) Thai-English 31,000
Express Win Lan For (ชุดสาขา) Thai-English (ชุดแรกเป็น Single) 35,000
Express Win Single (ชุดโอนข้อมูล) For Thai-English 30,000
Express Win Lan For (ชุดโอนข้อมูล) Thai-English 42,000

ทุกโปรแกรมมีคู่มือพร้อมซีดีสอนการใช้งาน

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีโปรแกรมอื่น ๆ จําหน่ายตามความต้องการของลูกค้า เช่น โปรแกรมเงินเดือน และโปรแกรมด้านบัญชีอื่น ๆ พร้อมทั้งจําหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กระดาษเคมีต่อเนื่องรับวางระบบบัญชี ลงโปรแกรม ซ่อมคอมพิวเตอร์ วางระบบ Network และติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ฯลฯ

สำหรับลูกค้า Express ถ้าคุณมี Internet อยากใช้ Express จากที่ไหนก็ได้ที่มี Internet เชื่อมต่ออยู่ หรือต้องการใช้งานบน Tablet , Smart Phone จอใหญ่ Express on Cloud คือคำตอบสำหรับคุณ