ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมสัมมนาประจำปี 2558
11/07/2015
ตารางการจัดอบรมสัมนา
23/09/2015

หัวข้อและกำหนดการ

ความแตกต่างของมาตรฐาน NPAEs SMEs และ PAEs ที่นักบัญชีควรรู้และเข้าใจ

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 17.00
วิทยากร ดร.ปรีชา สวน
ราคา 799 บาท

สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารทรงพล ถนนเทพารักษ์

การคิดเชิงกลยุทธิ์ (สำหรับผู้บริหาร และ ผู้ประกอบกิจการ )

วันที่ 08 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00
วิทยากร อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง
ราคา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ทันที

สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารทรงพล ถนนเทพารักษ์