ไม่มีหมวดหมู่

หัวข้อและกำหนดการ
09/09/2015
5 วิธี ทำงานให้ประสบความสำเร็จในสายงานของตัวเอง
01/11/2016

ตารางการจัดอบรมสัมนา

# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 อังคาร 20 กันยายน 59
9.00-17.00 น

หลักสูตร “แนวปฏิบัติตาม TAS 16&TAS 17 เพื่อการทำบัญชีที่ถูกต้อง

บรรยายโดย : ดร.ปรีชา สวน
สถานที่จัดอบรมสัมมนา
อาคารทรงพล ถนนเทพารักษ์

7 7 1,500 จอง Online
2 พฤหัสบดี 31 มีนาคม 59
9.00-17.00 น

การนำส่งงบการเงิน e-Filing

บรรยายโดย : ดร.ปรีชา สวน
สถานที่จัดอบรมสัมมนา
อาคารทรงพล ถนนเทพารักษ์

6 6 799 1000 จอง Online
3 อังคาร 27 ตุลาคม 58
9.00-17.00 น

ความแตกต่างของมาตรฐาน NPAEs SMEs และ PAEs ที่นักบัญชี ควรรู้และเข้าใจ

บรรยายโดย : ดร.ปรีชา สวน
สถานที่จัดอบรมสัมมนา
อาคารทรงพล ถนนเทพารักษ์

6 6 799 1000 จอง Online
4 พฤหัสบดี 8 ตุลาคม 58
13.00-17.00 น
การคิดเชิงกลยุทธ์ (ครั้งที่ 1/58)
(สำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ)บรรยายโดย : ดร.สิทธชัย ฝรั่งทอง
สถานที่จัดอบรมสัมมนา
อาคารทรงพล ถนนเทพารักษ์
ฟรี ฟรี จอง Online

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 385-445-7, 081-554-4435  โทรสาร (02) 701-5585