ข่าวและกิจกรรม

แจ้งเตือนการเก็บชั่วโมงอบรม CPD ของรอบปี 2559
04/11/2016
สรุป ค่าลดหย่อนสำหรับ ปี2559
16/12/2016

ช้อปช่วยชาติ 2559 เคลียร์ทุกข้อสงสัย ! ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้-ไม่ได้

ตอบทุกคำถามที่หลายคนสงสัย ช้อปช่วยชาติ 2559 หักลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ต้องซื้อสินค้าอะไรจึงจะได้รับสิทธิ์ อ่านให้เคลียร์ !

มนุษย์เงินเดือนและคนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2559 ได้เฮอีกปี เมื่อคณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 หรือโครงการช้อปช่วยชาติ 2559 โดยให้ผู้ซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นำค่าใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับปี 2558 ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศที่ชะลอตัวลง

เชื่อว่าตอนนี้หลายคนกำลังสงสัยว่า การซื้อสินค้าและบริการในรูปแบบใดบ้างที่จะเข้าข่าย นำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งมีเงื่อนไข และใช้เอกสารใดบ้างในการยื่นขอลดหย่อน “กระปุกดอทคอม” เลยขอแจกแจงรายละเอียดและตอบคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับมาตรการช้อปช่วยชาติ 2559 ให้ได้ทราบกัน

ช้อปช่วยชาติ
ภาพจาก sorbis/shutterstock.com

ช้อปช่วยชาติ 2559 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

– ผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมคณะบุคคล
– ใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2559 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2560
– ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ ระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559
– ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ไม่รวมการจ่ายบริการนำเที่ยวและค่าที่พัก)
– สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% กรณีสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้
– ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว)
– ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร

ช้อปช่วยชาติ
ภาพจาก sorbis/shutterstock.com


ช้อปช่วยชาติ 2559 ใครได้ประโยชน์ ?

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้คือผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559 ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2560 เพราะค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการในระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 จะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

แต่หากคุณเป็นคนที่ไม่มีรายได้ หรือไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกปีอยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถซื้อสินค้าเพื่อไปลดหย่อนภาษีตามโครงการนี้ได้

ช้อปช่วยชาติ 2559 หักลดหย่อนได้เท่าไร ได้เงินคืนแค่ไหน ?

ฟังแล้วอย่าเพิ่งตาโต ! คิดว่าลดได้ถึง 15,000 บาทเลยหรือ เพราะจริง ๆ แล้วต้องนำไปคำนวณภาษีตามขั้นภาษีที่คุณเสียอยู่ก่อน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดูได้จากตารางข้างล่างนี้ ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิ

ช้อปช่วยชาติ

สรุปได้ว่าผู้มีเงินได้จะได้รับภาษีคืนเท่าไร ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเอง เช่น ผู้ที่มีฐานภาษี 35% หากซื้อสินค้าไป 15,000 บาท เมื่อนำไปคำนวณค่าลดหย่อนตอนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว จะได้ภาษีคืนถึง 5,250 บาทเลยทีเดียว เท่ากับว่าซื้อสินค้าแบบมีส่วนลดถึง 35% ซึ่งเป็นอัตราคืนภาษีสูงสุดของนโยบายนี้ ขณะที่ผู้ที่มีฐานภาษี 5% หากจ่ายซื้อสินค้าไป 15,000 บาท ก็จะได้ภาษีคืนเพียง 750 บาทเท่านั้น หรือได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้าแค่ 5%

ดังนั้นแล้ว คนที่มีฐานภาษีสูง ๆ จะได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติคุ้มค่าที่สุด ส่วนผู้ที่เสียภาษีในอัตราน้อย ๆ เช่น คนที่มีเงินเดือน 20,000 บาท เสียภาษีเพียงแค่ 5% อาจต้องพิจารณาด้วยว่า สินค้าที่เราจะซื้อนั้นจำเป็นหรือไม่ เพราะหากต้องซื้อของมูลค่า 15,000 บาทเพื่อแลกกับส่วนลดเพียงแค่ 750 บาท อาจไม่คุ้มค่า และเป็นการก่อหนี้เพิ่มได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะซื้อสินค้าหรือบริการ อยากให้ลองคำนวณภาษีของตัวเองดูก่อนว่า ปี 2559 เรามีรายได้สุทธิที่หักค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้วเท่าไร เพื่อที่จะได้ทราบว่าเรามีฐานภาษีเท่าไร โดยสามารถดูวิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2559 ได้ที่

>>> วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนยื่นภาษี 2559

ส่วนใครยังไม่ทราบว่าตัวเองมีค่าลดหย่อนอะไรได้บ้าง ลองดูจากบทความนี้

>>> ลดหย่อนภาษี 2559 กับ ตัวช่วยประหยัดภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ! 

ช้อปช่วยชาติ 2559 ใช้หลักฐานอะไรเพื่อยื่นลดหย่อนภาษี ?

ผู้ที่ซื้อสินค้าต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จากร้านที่ซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความดังนี้

1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

ใบกำกับภาษี

วิธีขอใบกำกับภาษีก็ไม่ยาก แค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขายสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้ใบกำกับภาษีต้องมีชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการเพียงคนเดียว ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีที่มีผู้ซื้อสินค้าหลายคนมาหักลดหย่อนได้

ถ้าที่อยู่จริง ไม่ตรงกับที่อยู่ในแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เราจะต้องเขียนที่อยู่ใดในใบกำกับภาษี ?

กรณีนี้สามารถระบุที่อยู่ตามที่อยู่จริงในปัจจุบันได้เลย

ช้อปช่วยชาติ 2559 ซื้อสินค้าร้านไหนถึงใช้ลดหย่อนภาษีได้ ?

ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียน VAT และออกใบกำกับภาษีให้ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ส่วนร้านค้าทั่วไปนั้น ต้องสอบถามก่อนว่าได้จดทะเบียน VAT ไว้หรือไม่ และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้ไหม หากออกใบกำกับภาษีฉบับเต็มได้ เราก็สามารถนำสินค้านั้นมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

ช้อปช่วยชาติ
ภาพจาก sorbis/shutterstock.com

สินค้าประเภทไหนที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ?

สำหรับสินค้าที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น

– เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สินค้าเสริมความงาม
– อาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและโรงแรม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) โดยร้านอาหารนั้นต้องจดทะเบียน VAT
– ยารักษาโรค อาหารเสริม
– อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
– เครื่องใช้ไฟฟ้า
– บริการต่าง ๆ อาทิ นวดหน้า สปา
– ทองรูปพรรณ (ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จ)
– ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ และนำบัตรไปใช้บริการในช่วงวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559
– ค่าซ่อมรถ โดยต้องรับบริการและแล้วเสร็จในช่วงวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559
– ฯลฯ

ซึ่งทั้งหมดต้องซื้อหรือใช้บริการจากร้านที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น

สินค้าประเภทไหนที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ?

สินค้าที่นำมาลดหย่อนภาษีไม่ได้จะเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ที่มีข้อยกเว้น เช่น

          – เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
– ยาสูบ บุหรี่
– น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
– ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางในประเทศ-ต่างประเทศ
– ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ (เพราะเป็นการใช้ในเดือนพฤศจิกายน)
– ค่ารักษาพยาบาล
– ค่าทำศัลยกรรม
– ทองคำแท่ง
– ผัก ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป
– เนื้อหมู ไก่ ปลา
– หนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน
– สินค้า Duty free (ยกเว้นซื้อสินค้าที่เสีย VAT ในร้าน Duty Free สามารถนำมาใช้ได้)
– ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ
– บัตรของขวัญ (Gift Voucher)
– ทัวร์ไปต่างประเทศ
– สินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
– ค่าบริการนำเที่ยวในประเทศ แพ็กเกจทัวร์ หรือค่าที่พักโรงแรมในประเทศ (แต่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนเพื่อการท่องเที่ยวได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เปิดเงื่อนไขท่องเที่ยวเดือนธันวาคมอย่างไร ให้ได้ลดหย่อนภาษี 2559)

ช้อปช่วยชาติ 2559

ถ้าชำระค่าบริการระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 แต่ไปใช้บริการในปี 2560 ได้หรือไม่ ?

สำหรับกรณีนี้จะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีในปี 2559 ได้ เพราะเงื่อนไขกำหนดไว้ว่าต้องชำระค่าสินค้า-บริการ พร้อมใช้บริการในช่วงวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

ซื้อสินค้าที่มีราคาเกิน 15,000 บาทได้หรือไม่ ?

สามารถซื้อสินค้ามูลค่ามากกว่า 15,000 บาทได้ แต่จะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพียง 15,000 บาทเท่านั้น

ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าและบริการได้หรือไม่ ?

สำหรับโครงการช้อปช่วยชาติ สามารถใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าและบริการได้ โดยต้องออกใบกำกับภาษีระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559

ซื้อของเงินผ่อนเข้าเกณฑ์ช้อปช่วยชาติ 2559 ไหม ?

กรณีซื้อสินค้าเงินผ่อนก็เข้าเกณฑ์ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 15,000 บาทเช่นเดียวกัน หากร้านค้าออกใบกำกับภาษีให้ตามเงื่อนไข

ช้อปช่วยชาติ

ซื้อทองคำสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

หากเป็นร้านทองที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ย่อมออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปไม่ได้อยู่แล้ว จึงไม่เข้าเกณฑ์ แต่หากซื้อทองรูปพรรณ และร้านทองนั้นได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะสามารถลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จ เพราะเป็นส่วนที่เสียภาษี

ซื้อของออนไลน์สามารถนำมาลดหย่อนภาษีในโครงการนี้ได้หรือไม่ ?

สามารถนำค่าสินค้าหรือบริการมาหักลดหย่อนภาษีได้ หากซื้อจากร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559

นำใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าหลายครั้งมารวมกันเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

หากเป็นใบกำกับภาษีที่ใช้ซื้อสินค้าหรือค่าบริการระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 โดยค่าสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกิน 15,000 บาท ก็สามารถนำการซื้อหลายครั้งมารวมกันได้ แต่ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 15,000 บาท

หากใบกำกับภาษีมีทั้งรายการสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะหักลดหย่อนอย่างไร ?

สามารถนำมาหักลดหย่อนได้เฉพาะค่าสินค้าและค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

หากจ่ายค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 จะสามารถนำไปหักลดหย่อนตามมาตรการช้อปช่วยชาติได้ด้วยหรือไม่ ?

กรณีนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้ เพราะเงื่อนไขช้อปช่วยชาติคือไม่รวมถึงการจ่ายค่าที่พัก โรงแรม และค่าบริการนำเที่ยว อย่างไรก็ตาม เราสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในช่วง 14-31 ธันวาคม 2559 มาหักลดหย่อนตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เปิดเงื่อนไขท่องเที่ยวเดือนธันวาคมอย่างไร ให้ได้ลดหย่อนภาษี 2559)

ทั้งนี้ ย้ำอีกครั้งว่า ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการช้อปช่วยชาติ คือผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกปีอยู่แล้ว และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือคนที่มีฐานภาษีสูง ๆ แต่ถ้าหากเราไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อของเพื่อลดหย่อนภาษีตามโครงการดังกล่าว ส่วนจะใช้ซื้อสินค้าอะไรหรือร้านค้าไหนได้บ้างนั้น ขอให้สอบถามว่า ร้านค้าได้จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีให้ได้หรือไม่

ที่มา : http://money.kapook.com/view162459.html

อ่านเพิ่มเติม (สรรพากร) : http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/tortor_131259.pdf