ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ ณ โรงแรม โนโวเทล บางนา 17-09-2562
19/09/2019
กิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2563 บริษัท ทรงพลการบัญชีและกฏหมาย จำกัด วันที่ 21/12/2562
25/12/2019

กิจกรรมอบรมสัมมนา ปี 2562 “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs และ NPAEs 2020” ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์) วันที่ 19/11/2562